این وبلاگ کمکی است برای تغذیه ی صحیح افراد مبتلا به دیابت
 
شما ميتوانيد اين غذا را كه براي شما بيماران عزيز مفيد ميباشد بعنوان نها ر ميل كنيد پخت برنج بستگي

به خودتان دارد كه آيا ميخواهيد بر نجرا آبكش دم كنيد ويا بصورت دم پخته استفا ده كنيددر صورت آبكش كردن

برنج مقداري از ويتامين هاي خود را از دست ميدهد

مواد لازم    هويجفرنگي بمقدار لازم  زعفران بمقدار كافي  برنج باندازه لا زم   و 2عدد سينه مرغ  ويا از سينه

بوقلمون كه قند شما را هم پاين مي آورد  خلال بادام وبمقدار كمي خلال پسته چون خوردن پسته براي ديابتي

زياد خوب نيست  پياز داغ ونمك وفلفل وزردچوبه 

طرز تهيه   مرغ را بسار ريز كرده وكمي سرخ ميكنيم پياز داغ وزردچوبه وفلفل و نمك را هم اضافه نموده

همچنين خلال بادام وخلال كمي پسته را هم اضافه نموده   هويج راهم كه قبلا بصورت خلال توسط ماشين

اماده كرديم همراه بازعفران اضافه نموده وكامْالا تف مدهيمو آنرا كاملآهم ميزنيم بعد درب آن را مي گذاريم

تا هويج ها نرمشود سپس مواد آماده شده را در برنج آبكش لا بلا ي برنج مريزم وبمد ت45دقيقه مي گذاريم


تا با حرا رت كم دم شود سپس غذاي آماده شده را در ظرف مورد نظر سرو نموده   نوشجان شما باشد

تذكر بآن كسا ني كه از گوشت استفاده نميكنند ميتوانند بجاي آن از سويا استفاده نمايند واما شما درقسمت

قبلي متوجه خواص مواد مصرفي دراين غذا را شديد كه اين مواد غذا ي داراي ويتامين هاي لازم وهمچنين پاين

آورنده قند خون ميباشد    خدا نگهدارتان باشد

 

  نوشته شده در  17 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 
1  بادام سرشار از ويتامين وچربي وكلسيم است وهوشرا زياد ميكنددر روز 6 عدد بادام براي خانمهاي باردار

مفيد است  براي تپش قلب وسرفهاي زياد بسيار مفيد است دا  راي ويتامينهاي   A, b و   خوردن زياد آن

هضم غذا را مختل ميكند بادام سبز  يعني كال آن چربي كمتري دارد ودر پخت خورشتها از ان استفاده ميشود

2   خواص هويج  داراي چربي ومواد ازته وسلولوز و ماده رنگين كاروتين ميباشد همچنين داراي ويتامينهاي A,b,c,d و e ميباشد وداراي انسولين گياهي ميباشد كه براي بيماران ديابتي مفيد است  اگر هويج را بصورت خام در سر غذا استفا ده كنيد به لا غري كمك ميكند واما هرصبح يك ليوان آب هويج ميل كنيد چاق ميشويد  جوان كننده پوست است

3   زعفران موجب كا هش چربي خون  وفشارخونوپيشگيري از سرطان و بيماري قلب مي كند همچنين ضد افسردگي و در بيماري آلزايمير  وپاركينسون كمك به بهبو د آن ميكند واما نبايد بيش ا ز 3گرم از آنرا در ما ه استفاده نمود 

 اگر 5گرم آن در ماه درغذا ي رو زانه ويا در شيرينيجا ت استفاده نمايد بسيار خطر نا ك ا ست  با عث  مرگ ميشود واما مصرف متعا دل آن بعد آز 3 ماه كه از حا ملگي بگذ رد استفا ده شود براي زايمان مفيد است

  نوشته شده در  16 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 
طرز تهيه   از كاهوي  پرورشي ويا كاهوي ايراني  استفاده ميكنيم كاهوي ايراني از نظر غذاي همانطور كه

قبلآ شرح آن داده شد بسيار مفيد است واما كا هوي گرد سالادي قند خون را پاين مياورد

كاهو را بسار خرد كرده بستگي دارد به سليقه خود شما  سپس از لوبياي سويا كه قبلآ پخته شده درصافي

آب آن گرفته شود مخلوط كرده  هم چنين خيار و گوجه فرنگي بمقدار لازم خرد نموده وبان اضافه ميكنيم

در صورتيكه غلضت خون بالاي نداريد آز آواكادو هم استفادهنمايد  آواكادو را هم بسا ر خرد كرده و به سالاد اضافه 

نمايدو همراه با مخلوط كردن كمي روغن زيتون و نمك بهمقدار كم و فلفل سفيد ويا فلفل سبز  تند مزه كه فقط

يك عدد آن كافي است  با اضافه نمودن سوس مخصوص سالاد نوشجان نمايد ياد آوري ميكنم كه اين سالاد

هم قند شما را پاين ميآورد وهم بعلت پرو تين كافي در لوبيا و ويتامينهاي لازم دركاهو وآواكادو بعنوان

يك وعده غذاي رژيمي در سر ميز شام استفاده كنيد  نوشجان شما باشد

  نوشته شده در  13 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 

1  كاهو  داراي 16 نوع است  بهترين آن كاهوي ايراني وسپس كاهوي گرد است

كاهوي  ايراني داراي ويتامينها ي  ب وث ميباشد خون ساز است واشتها آور و آرام بخش وخواب آور وادرار  آور

قواي جنسي را تقويت ميكند  اما داراي مضراتي هم هست  خوردن زياد آن فراموشي و ضعف درچشم ايجاد ميكند

2 كاهوي گرد در هضم غذا بسيار مفيد است وهم چنين قند خون را هم ثا بت نگه ميدارد

3 آواكادو  داراي ويتاميتهاي آ وب وث  ود    )A ,b,c,d e h   واما كمي هم درباره سو يا شرح دهيم

 4سو يا  كه كه در پختن غذاهاي گياهي وهم چنين غذاهاي گوشتي هم ميتوان از آن استفاده نمودبصورتهاي مختلف  روغن سو يا وگوشت سويا  حبو با ت و آرد‌ .وسس وتنغلات سو ياولوبيا يسبز سو ياكه پروتين آن

شبيه پروتين حيوا ني است وداراي كلسيم پتا سيم وروي وآ  هن در پيشگيري از سرطان وبيماري قلبي جلوگيري ميكندهمچنين از بيماري پروستا ت جلو گيري مي كند سو يا بتنها ي نمي تواند يك غذاي مفيد باشد

بلكه در كنار آن بايد ازسبزيجات تازه وميوها وساير گياهان فيبر دار استفاده كرد  امروزه  همه گونه از اقسام سويا

دربازاربفرو ش مرسد  سويا از مواد مفيد در درمان التهاب    مفا صل مي با شد

  نوشته شده در  11 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 

مواد لازم براي اين غذا كدوي سبز از نوع متوسط و زيا دنبايد درشت باشد و پوست آن بايد سبز شفاف باشد

چون اگر كدوي درشت وكم رنگ اتتخاب كنيد خواص چنداني ندارد  2 گوجه سبز ترش كه بمقدار  100 گرم از آن

كا في است همان طور كه قبلآ شر ح آنرا دادم ويتامينها ي كا في را دارا ميباشد

3گوجه فرنگي سبز و لپه زرد كه خواص گوجه فرنگي قبلا دادهشد ولپه هم كه داراي كربو هيدراتميباشد

4 شما ميتوانيد گوشت مرغ ويا گوشت  گوساله كم چرب را انتخاب نموده ومسلمآادويجات مانند فلفل سفيد

ونمك بمقدار كم وزرده  چوبه و زنجبيل  بمقدار لازم  همچنين  چند حبه سير وپيا ز به مقدار لا زم دراين غذا استفاده نمايد

طرزطبخ   سير وپياز وزنجبيل را بسيا رخرد كره همر اه مقداري روغن با ندازه  كافي كمي تفت داده سپس

اد ويجات راهمراه گوشت خردشده موردنظر واضافه نمود ه لپه كه نيمه پخت شده اضا فه مي كنيم بامقدار ي

آب كه بمدت لازم گوشت پخته شود  گوجه سبز هم ا ضافه مي كنيم    فقط بمدتكمي پخته شود اما كدو را ازوسط قا رچ كرده همراه

گوجه فرنگي كمي سرخ ميكنيم وپس از پخته شدن غذا در موقع سرو غذا دور ديس غذاي مورد نظر

گذا رده و سرو مي كنيم  اين غذا هم پاين آورنده قند خون ميشو د وهم چربي خو ن را پاين مي آورد نوشجا ن شما با شد درضمن شما مي توانيد ازاين خورشت دركنار 6قا شق غذا خوري برنج پخته استفا دهكنيد


 

  نوشته شده در  9 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 


1    كدوي سبز   )  داراي ويتامينهاي  , ,     پتا سيم وفيبر وفسفر  وويبامين آ وث  و مس  ومنگنز 

خا صيت داروي آن   در بيماري ديا بت و بيما ري قلبي بسيار مفيد است و همچنين وزن را كم ميكند

2خواص گوجه سبز كه از خوانواده گوجه فرنگي مي باشد   ) كا هش دهنده فشار خون وچربي خون و حذ ف

رسوبات از خون وتنظيم عمل كرده روده ومعدهو همچنين جلو گير ي از سرطان وپيري سلولهاي بدن خا صيت

ضد قار چي وباكتري داردو در درمان انگل مفيد است وخاصيت مسهلي نيز دارد و مهمتر  اينكه منبع ويتا مين

ث  ميبا شد 3   واما خواص گوجه كال ترش مزه   ) با مصر ف 100 گرم از آن  كا هش دهندهفشار خون وچربي

وهمچنين جلو گيري از سرطا ن و

پيري سلول هاي بدن ميكند چون داراي ويتامينهاي آ و ب وب2 وكلسيم

وويتامين  ث وفسفر و 5 درصد آ هن و36 درصد پتاسيم بدن را تامين ميكند

  نوشته شده در  9 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 

خوانندگان  عزيز در مقاله قبل از خواص باميه وگوجه فرنگي شرح دادم

حا ل طرز تهيه خورشت با ميه براي شما مي نويسم كه در پاين آوردن

قند بسيا ر كمك ميكند مواد لازم ادويجا ت  زردچوبه نمك فلفل وزنجبيل

وسيرو پياز كه سير وپياز وزنجبيل رابسار خورد كرده همراهبا سيبزميني

وگوجه فرنگي واضا فه نمودن ادويجاتكمي روغن زيتون خيلي كم سرخ ميكنيم وسپس باميها رااضافه نموده براي اينكه باميه له نشود كمي آب

ليمو بان اضا فه نمو ده پس از آماده شدن آنرا سرونموده و نو شجا ن نمايد iهمر اهبا 6 قاشق غذاخوري برنج پخته شده il همچنين ميتوانيد اين غذا را با گوشت مرغ ويا بوقلمون درست كنيد

  نوشته شده در  6 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 

باميه كه گياه سبز رنگي است داراي خواص غذاي وداروي ميباشد اين گياه داراي ويتامينها ي بسار    است

ازجمله ويتامينهاي  آ و  ث )*A ,c   واسيد فوليك است خواص داروي هم دارد  از خا صيت معدني ووبرگ وساقه آن

را بصورت دم كرده استفا ده مينما يند

  فيبر

  مو جود درآن خطر سرطان روده بزرگ را كاهش ميدهد و مهمتر ازآن اينكه قند خون را پا ين مي آورد و وزن را هم

كم كرده    گوجه فرنگي    گوجه فرنگي داراي ويتا مين ث ميباشدو از خواص آن اين است كه از حملا ت قلبي

وسرطان پروستات وسينه وريه ومعده ولوزلمعد ه وروده جلو گيري ميكند وهمچنين آب گوجه فر نگي  براي

پو كي استخون ها بكا ر ميرود

  نوشته شده در  3 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 
ميدانيم كه يكي از عوارض بيماري ديابت بسته شدن رگهاي قلب مي باشد اما ما براي اينكه اين وضع

پيش نيا يد بايستي علاوه برورزش و دارو هاي كه دكتر تجويز ميكند رژيم غذاي درست داشته باشيم

و از گياهان وسبزيجات مفيد استفاده نمود آيا ميدانيد كه سير تا چه انازه كمك مي كند كه رگهي قلبي

شما باز شود   سير در تنظيم فشارخون و قند خون وپاين آوردن غلضت خون وتنظيم كلسترول  وبساري

از بيماري هاي ديگر را التيام مي دهد  بنا براين من امروز به شما خوانندگان اين سايت طرز  تهيه يك نوع

مصرف سير را ميدهم    توجه   تعداد 6 عد دليموي درشت زرد رنگ تعداد 30 عد دحبه سير درشت را

با هم درمخلوت كن بسيار نرمكرده واين مخلوت را كمي بر روي اجاق غذا پزي گذاشته كه فقط آبي كه از ليمواست تبخير شود  توجه  كنيد كه ليمو را با پوست وهسته آن درمخلوت كن بريزيد وپس از سرد شدن

آنرا دريخچال بگذاريد وهر صبح ناشتا يك قا شق مربا خوري ازآن ميل نما يييد قا بل توجه اينكه تا كنون

بيما راني كه گرفتگي رگ قلبي دا شته اند با خوردن اين معجون نتيجه مثبت گرفته اند

..........

  نوشته شده در  2 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 

  نوشته شده در  2 Jun 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 
چاي سولبر  همانطور كه قبلآشح آنر دادم پاين آورنده قند خون مي باشد و اما امروز اين مطلب را هم اضافه

نمايم كه بيما رانيكه داراي اضافه وزن هستند ميزان وزن آنهاپاين ميآيدبنا براين ازبكا ر بر دن قرصهاي لاغري

ميتوانند خود داري نمايند  در ضمن بيماران كه داراي ورم در نقاط مختلف بدن هستنند اين دارو اثر خوبي دارد

و  ورم را از بين ميبرد بنا برا ين اين داروي سولبر كه به عقيده اينجا نب از خوا نواده توت ها مي باشد  هم قند را پاين مآورد و همچنين ورم را در بيماران ديابتي از بين مي برد وهم وزن افراد چاق را كم ميكند


من

از شما بيماران گرامي تقا صا دارم كه با خوردن چايسولبر رژيم غذاي و ورش روزا نه را فراموش نكنيد

  نوشته شده در  31 May 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 

فارسي زبانان عزيز وهمه انسانهاي سراسر اين جهان با زبانهاي مختلف وآداب ورسم ورسومات جور وا جور

خو اص چاي سولبر كه به زبان دانماركي كه زبان كشورهاي اسكاندناوي است  گفته ميشود كه اين يك نوع

تمشك است ولي در زبان آلماني دوج بنام  كشمش بي دانه ناميده شده  بهر حال اين چاي را شما بايد كاملا

با رعا يت رژيم غذاي كه در مورد ديابتيها ذكركردم بنوشيد گر چه دستور مصرف آن به زبان نروژي در پشت پاكت

چاي نوشته شده  مجددآ من آن را توضيح ميدهم  طرز مصرف آن  بايد محتوي تمام چاي را دريك ليوان با

200 cc آب كاملآ جوش حل نمو ده وپس از خنك شدن نوش جون نما يد واما آدرس تهيه اين چاي بصورت زير است درضمن درموقع نوشيدن چاي از اينكه شيرين است نگران نباشيدشيريني آن مر بوط به قند ميوه است

www.confecta.com tel 22881770     ,fax  22881780  .,ADRes gata  oledeviksv..32 o668.oslo

  نوشته شده در  27 May 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 
Bilder hochladenبيماران عزيزم مدتها است كه دراين فكر هستم كه آيا در اين دنياي بزرگ با داشتن اين همه داشمند ومحقق

داروي كه بتواند مقدار انسولين وقرص مصر في بيماران ديابتي را كم كند  پيدا ميشود من فكر ميكنم بلي

نويسنده اين مقاله  پس از تست هاي آزمايش خون بعد از خوردن غذا وقبل از خوردن غذا وقتيكه مشخص شد

كه با رعايت كر دن بسيار دقيق مي تواند آنرا بازهم با خوردن يك چاي مخصوص كه آنرا مدتها است تجربه مكند توانست

از ميزان انسولين وقرص خود بكاهد  توجه كنيد نام ا ين چاي معجزه آسا كه دركشور محل سكونت يافت شده

بنام solbærtoddyblakcurrant ميباشد    خواننده عزيز من بسيار  دراين مورد تجربه كردم وآزمايشهاي بسيار

انجام دادم تا اينكه اطمينان پيدا كردم ميشود آن را به شما 150 مليون افراد ديابتي پيشنهاد نمايم

توجه بسار به ر عا يت       كردن رژيم غذاي بشود والا اين چاي هيچ اثري ندارد


  نوشته شده در  25 May 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 
Bilder hochladen


تهيه سوپ تره فرنگي   مواد لا زم عدس قرمز  تره فرنگي  وسير وپياز وادويهجات مانند فلفل قرمز وفلفل سياه

و زنجبيل و كمي نمك و زردچوبه  تره فرنگي وپياز وسير را كاملآ خرد كرده وتمام مواد را با آب مرغ ويا آب گوشت

مي پزيم  ونوشجان ميكنيم  نوشته شده در  25 May 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 
Bilder hochladenعدس داراي ويتامينهاي ز يا دي است اگر از نصف ليو ان متوسط درغذا از عدس معمولي استفا ده كنيم هيچ گونه

ضرري ندارد چون قند خون را هم ثا بت نگه مي دارد والياف گياهي ان قند خون را پاين مي آورد ولي زيادي خوردن

آن خو ب نيست  واما عدس قرمز اليا ف آن قند خون را پاين مي آورد  بطور كلي كلستر ول ندارد وداراي آهن و كلسييم است 

2  /خواص تره فرنگي  تره فرنگي كلستر ول بد را كا هش ميدهد و همزمان با آن كلسترول خو ب را ا فزا يش

مدهدوداراي منگنز وآهن و ويتا مين b6  مي با شد كه   با عث كا هش سرطان روده وپروستا ت مي شودو با عث ثابت شدن قند خو ن ميشو د


  نوشته شده در  22 May 2011ساعت   توسط فرنگیس کیانی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM  
Free counter and web stats